Virksomhetsplan

I denne virksomhetsperioden (2019) skal vi gradvis dreie vår regionale aktivitet tettere opp til resten av NHF, samt bygge opp organisasjonen slik at vi er bedre rustet til å bli det kraftsenteret vi skal være framover.
18. mars 2019