Strategi 2017 - 2021

18. mars 2019

Denne strategien er laget av mange. Av alle som ønsker seg ny giv og en kursendring i NHF. Den er bygd opp rundt ni innsatsområder som en samlet organisasjon har sagt de ønsker skal styrkes. I denne strategien vil du ikke finne navnet på din forening eller din region. Her vil du finne innsatsområder, tiltak og mål for hva vi skal få til i fellesskap. 

Dette er en strategi for hvordan NHF skal leve som vi lærer. Hvordan vi skal bli en organisasjon og et fellesskap som er tydelige bærere av de samme verdiene som vi ønsker å se i samfunnet rundt oss. 

NHF sin strategi 2017 - 2021.