Interessepolitisk program

18. mars 2019
Det interessepolitiske programmet forteller hva NHF mener på sentrale samfunnsområder og i saker som er av stor betydning for levekårene og hverdagen til mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

Det interessepolitiske programmet skal være et verktøy for våre tillitsvalgte og ansatte når de skal jobbe for å fremme NHFs synspunkter på ulike arenaer. Her kan man se hva slags samfunn vi tror på og hvilke konkrete løsninger vi vil arbeide for. 

Programmet revideres på landsmøtene i NHF ved behov. 

Interessepolitisk program.


Til hvert landsmøte skrives en politisk rapport som forteller om NHF sitt arbeid med å oppfylle samfunnsopdraget vårt og hva organisasjonen har oppnådd, se noen av de tidligere politiske rapportene nedenfor: