Om oss

Om oss i NHF Nord-Norge

Norges Handikapforbund er funksjonshemmedes egen interesseorganisasjon. Visjonen vår er et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser. Vi er først og fremst en interessepolitisk organisasjon, men vil også ta vare på medlemmene våre. I region nord er vi nesten 1400 medlemmer.
Nettverk
Lenker til NHFs nettverk har vi samlet her
Les mer om Nettverk
Medlemsblad
Her kan du lese siste og tidligere nummer av vårt medlemsblad Nytt fra Nord.
Les mer om Medlemsblad
Tillitsvalgte, NHF lag og landsforeningslag
Les mer om Tillitsvalgte, NHF lag og landsforeningslag