Tilgjengelige bygg... i ny versjon

Lurer du på hvordan du kan bygge tilgjengelig? Svaret finner du i det populære heftet vårt "Tilgjengelige bygg og uteområder". Heftet er nå oppdatert etter gjeldende lovverk og trykket opp i ny versjon.
07. desember 2017

Manglende tilgjengelighet gjør at mange funksjonshemmede stenges ute fra boligbygg, skoler, arbeidsplasser, restauranter, kulturtilbud, offentlige kontorer og butikker. Dette er det fullt mulig å gjøre noe med! Ved å utbedre de byggene som finnes og bygge det nye tilgjengelig, kan vi gjøre samfunnet tilgjengelig for alle - eller universelt utformet, som det heter.

I heftet "Tilgjengelige bygg og uteområder" viser vi hvordan planløsninger og utforming av byggverk og uteområder kan gjøres universelt utformet. Her finner du detaljerte målspesifikasjoner og gode beskrivelser gjennom tekst, bilder og tegninger.

Saken fortsetter under bildet.

Slik ser heftet ut.

I den siste versjonen av teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK 17) valgte myndighetene beklageligvis å innskrenke kravene til universell utforming. TEK 17 tillate brattere stigning på ramper, økt åpningskraft for å åpne dører og dårligere krav til tilgjengelighet med redusert snusirkel rullestol. Dette heftet er oppdatert i henhold til ny teknisk forskrift, og tar utgangspunkt i kravene i den. Der hvor TEK 17 ikke er nok for å oppnå universell utforming, har vi supplert med egne kvalitetskrav og illustrasjoner. Med svakere krav i lovverket, blir det enda viktigere enn før å bruke våre kvalitetskrav.

I denne versjonen er også boligdelen utvidet med gode eksempler på tilgjengelige boliger, også i små boliger mindre enn 50 kvadratmeter.

Heftet er spesielt nyttig for fagfolk som arbeider med planlegging og utforming av bygg og uteområder, beslutningstakere i kommuner og privat virksomhet, byggherrer og tiltakshavere. Alle medlemmer og tillitsvalgte i Norges Handikapforbund og andre interesseorganisasjoner, som fungerer som rådgivere og pådrivere for å bedre den fysiske tilgjengeligheten i lokalmiljøene, kan også ha stor nytte av dette heftet.

Tusen takk til Husbanken som har finansiert heftet.

Klikk her for å gå til vår publikasjonsbestillingsside, der du kan laste ned eller bestille heftet.

Flere nyheter
 • Hele NHF sto sammen og vi fikk gjennomslag!
  10. april 2018
  Denne høsten har vi blitt bedre kjent med NHF sin nye strategi, og vi har også begynt å jobbe i tråd med føringene. Dette har skapt et engasjement i hele organisasjonen, men det beste av alt er at vi ser at vår nye måte å jobbe på gir resultater. Et eksempel er kampanjen #Nokernok hvor vi fikk stoppet raseringen av hjelpemiddelordningen.
 • Prosjekt på programmet
  10. april 2018
  2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.

 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  10. april 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Vi vil leve, ikke bare eksistere! BPA-Aksjon i Alta 15. februar
  21. februar 2018
  Torsdag 15. februar hadde regionstyret i NHF Nord-Norge BPA-dag i Alta kommune. Bakgrunnen for BPA-dagen er at Alta er i en spennende fase, hvor kommunen har vedtatt og lagt BPA ut på anbud. Regionstyret ønsket derfor å dele innsikt og erfaringer som vil være både nyttig og viktig for kommunen å ta med seg inn i denne fasen. Undersøkelser viser nettopp det at det er behov for å gå i dialog med aktuelle aktører om dette temaet, da opplevelsen av BPA-tilbudet varierer stort fra kommune til kommune.
 • Årets lokallagsrapportering til NHF: Info, skjema og følgebrev.
  15. januar 2018
  Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
 • Protokoller 2017
  21. februar 2018
  Her finner du protokollene fra alle regionstyremøtene styret i NHF Nord-Norge har hatt i løpet av 2017.
Flere artikler