Årets lokallagsrapportering til NHF: Info, skjema og følgebrev.

Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
15. januar 2018

Alle lokallagene skal sende lokallagsrapportering til regionskontoret.

Dette skal innsendes umiddelbart etter årsmøtet, og senest innen 1. mai.

 

Vedlagte følgebrev, og skjemaer finner dere nederst på siden.

 

Lokallagene skal sende følgende dokumenter til NHF Nord-Norge:

 1. Underskrevet Årsregnskap (inkl. balanse og revisjonsberetning/revisorsignatur på regnskapet)
 2. Underskrevet skjema Årsrapport fra lokallag (eget skjema fra BUFdir)
 3. Liste over styresammensetning
 4. Underskrevet Årsmelding
 5. Underskrevet Årsmøteprotokoll

 

Send dokumentene samlet i én sending pr. post eller elektronisk/skannet til:

                               NHF Nord-Norge, postboks 1150, 9261 Tromsø

                               Eller kirsti.fosshaug@nhf.no  

 

Kirsti vil sende ut medlemslister pr. 31.12.17 når disse er revisorgodkjente.

 

NB!

 • Husk at dokumentene skal være underskrevet, og at revisor skal undertegne årsregnskapet (eller evt. legge ved signert revisjonsberetning).
 • Bemerk at kravet til registrert/statsautorisert revisjon nå er endret (§ 7-1); tidligere krav gjaldt lokallag med egenkapital over kr. 300.000, men nå gjelder kravet hvis lokallagets utgifter/forbruk overstiger kr. 300.000.


Følgebrev til lokallagsrapporteringen 2018.docx

Mal for rapportering BUFdir 2017.docx

Kopi av Mal rapportskjema for årsregnskap 2017 for lokallag.xlsx

MAL rapportskjema - oversikt styret 2018 for lokallag.docx

Flere nyheter
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  03. juli 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  01. juni 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse!
  28. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjon til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  10. april 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Grasrotandelen
  06. juni 2018
  Du som spiller hos Norsk Tipping kan velge ett lag eller èn forening som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. I tillegg til flere lokallag er også NHF Nord-Norge med.
 • Idrettsglede for alle!
  01. juni 2018
  Torsdag 24. mai arrangerte NHF Nord-Norge kurs i Bodø med Torben Simonsen fra Norges Idrettsforbund (NIF). Han snakket om inkludering i norsk friidrett, og kom med nyttige tips og råd for hvordan man kan bli mer aktiv. Han ga blant annet en oversikt over aktivitetstilbudet i Bodø, og kom med generelle råd om hvilke skritt man kan ta for å veiledes fram til et passende tilbud. Nedenfor presenteres noen av de gode rådene vi fikk.
Flere artikler