Årets lokallagsrapportering til NHF: Info, skjema og følgebrev.

Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
15. januar 2018

Alle lokallagene skal sende lokallagsrapportering til regionskontoret.

Dette skal innsendes umiddelbart etter årsmøtet, og senest innen 1. mai.

 

Vedlagte følgebrev, og skjemaer finner dere nederst på siden.

 

Lokallagene skal sende følgende dokumenter til NHF Nord-Norge:

  1. Underskrevet Årsregnskap (inkl. balanse og revisjonsberetning/revisorsignatur på regnskapet)
  2. Underskrevet skjema Årsrapport fra lokallag (eget skjema fra BUFdir)
  3. Liste over styresammensetning
  4. Underskrevet Årsmelding
  5. Underskrevet Årsmøteprotokoll

 

Send dokumentene samlet i én sending pr. post eller elektronisk/skannet til:

                               NHF Nord-Norge, postboks 1150, 9261 Tromsø

                               Eller kirsti.fosshaug@nhf.no  

 

Kirsti vil sende ut medlemslister pr. 31.12.17 når disse er revisorgodkjente.

 

NB!

  • Husk at dokumentene skal være underskrevet, og at revisor skal undertegne årsregnskapet (eller evt. legge ved signert revisjonsberetning).
  • Bemerk at kravet til registrert/statsautorisert revisjon nå er endret (§ 7-1); tidligere krav gjaldt lokallag med egenkapital over kr. 300.000, men nå gjelder kravet hvis lokallagets utgifter/forbruk overstiger kr. 300.000.


Følgebrev til lokallagsrapporteringen 2018.docx

Mal for rapportering BUFdir 2017.docx

Kopi av Mal rapportskjema for årsregnskap 2017 for lokallag.xlsx

MAL rapportskjema - oversikt styret 2018 for lokallag.docx

Flere nyheter Flere artikler