Årets lokallagsrapportering til NHF: Info, skjema og følgebrev.

Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
15. januar 2018

Alle lokallagene skal sende lokallagsrapportering til regionskontoret.

Dette skal innsendes umiddelbart etter årsmøtet, og senest innen 1. mai.

 

Vedlagte følgebrev, og skjemaer finner dere nederst på siden.

 

Lokallagene skal sende følgende dokumenter til NHF Nord-Norge:

 1. Underskrevet Årsregnskap (inkl. balanse og revisjonsberetning/revisorsignatur på regnskapet)
 2. Underskrevet skjema Årsrapport fra lokallag (eget skjema fra BUFdir)
 3. Liste over styresammensetning
 4. Underskrevet Årsmelding
 5. Underskrevet Årsmøteprotokoll

 

Send dokumentene samlet i én sending pr. post eller elektronisk/skannet til:

                               NHF Nord-Norge, postboks 1150, 9261 Tromsø

                               Eller kirsti.fosshaug@nhf.no  

 

Kirsti vil sende ut medlemslister pr. 31.12.17 når disse er revisorgodkjente.

 

NB!

 • Husk at dokumentene skal være underskrevet, og at revisor skal undertegne årsregnskapet (eller evt. legge ved signert revisjonsberetning).
 • Bemerk at kravet til registrert/statsautorisert revisjon nå er endret (§ 7-1); tidligere krav gjaldt lokallag med egenkapital over kr. 300.000, men nå gjelder kravet hvis lokallagets utgifter/forbruk overstiger kr. 300.000.


Følgebrev til lokallagsrapporteringen 2018.docx

Mal for rapportering BUFdir 2017.docx

Kopi av Mal rapportskjema for årsregnskap 2017 for lokallag.xlsx

MAL rapportskjema - oversikt styret 2018 for lokallag.docx

Flere nyheter
 • Hele NHF sto sammen og vi fikk gjennomslag!
  10. april 2018
  Denne høsten har vi blitt bedre kjent med NHF sin nye strategi, og vi har også begynt å jobbe i tråd med føringene. Dette har skapt et engasjement i hele organisasjonen, men det beste av alt er at vi ser at vår nye måte å jobbe på gir resultater. Et eksempel er kampanjen #Nokernok hvor vi fikk stoppet raseringen av hjelpemiddelordningen.
 • Prosjekt på programmet
  10. april 2018
  2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.

 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  10. april 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Vi vil leve, ikke bare eksistere! BPA-Aksjon i Alta 15. februar
  21. februar 2018
  Torsdag 15. februar hadde regionstyret i NHF Nord-Norge BPA-dag i Alta kommune. Bakgrunnen for BPA-dagen er at Alta er i en spennende fase, hvor kommunen har vedtatt og lagt BPA ut på anbud. Regionstyret ønsket derfor å dele innsikt og erfaringer som vil være både nyttig og viktig for kommunen å ta med seg inn i denne fasen. Undersøkelser viser nettopp det at det er behov for å gå i dialog med aktuelle aktører om dette temaet, da opplevelsen av BPA-tilbudet varierer stort fra kommune til kommune.
 • Årets lokallagsrapportering til NHF: Info, skjema og følgebrev.
  15. januar 2018
  Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
 • Protokoller 2017
  21. februar 2018
  Her finner du protokollene fra alle regionstyremøtene styret i NHF Nord-Norge har hatt i løpet av 2017.
Flere artikler