Flere artikler
 • Sunniva Ørstavik blir ny generalsekretær i NHF
  03. juli 2018
  Sunniva Ørstavik har vært likestillings- og diskrimineringsombud og jobber for tiden i Uloba. I september blir hun generalsekretær i Norges Handikapforbund.
 • Bli med på påvirkningsdugnad!
  01. juni 2018
  Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
 • NHFU inviterer til årets sommeropplevelse!
  28. mai 2018
  NHFU har nå sendt ut invitasjon til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."
 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  10. april 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Grasrotandelen
  06. juni 2018
  Du som spiller hos Norsk Tipping kan velge ett lag eller èn forening som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. I tillegg til flere lokallag er også NHF Nord-Norge med.
 • Idrettsglede for alle!
  01. juni 2018
  Torsdag 24. mai arrangerte NHF Nord-Norge kurs i Bodø med Torben Simonsen fra Norges Idrettsforbund (NIF). Han snakket om inkludering i norsk friidrett, og kom med nyttige tips og råd for hvordan man kan bli mer aktiv. Han ga blant annet en oversikt over aktivitetstilbudet i Bodø, og kom med generelle råd om hvilke skritt man kan ta for å veiledes fram til et passende tilbud. Nedenfor presenteres noen av de gode rådene vi fikk.
 • En aktiv hverdag med hverdagshjelpemidler og aktivitetshjelpemidler
  14. mai 2018
  24. Mai arrangerer NHF hjelpemiddeldag i Bodø. Formålet med dagen er å gi informasjon og inspirasjon knyttet til rettigheter og muligheter innenfor hjelpemiddelområdet.
 • NHF deltar på hjelpemiddelmesse i Barentshallen 30.mai
  09. mai 2018