Flere artikler
 • Hele NHF sto sammen og vi fikk gjennomslag!
  10. april 2018
  Denne høsten har vi blitt bedre kjent med NHF sin nye strategi, og vi har også begynt å jobbe i tråd med føringene. Dette har skapt et engasjement i hele organisasjonen, men det beste av alt er at vi ser at vår nye måte å jobbe på gir resultater. Et eksempel er kampanjen #Nokernok hvor vi fikk stoppet raseringen av hjelpemiddelordningen.
 • Prosjekt på programmet
  10. april 2018
  2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.

 • Ny diskrimineringslov og klageinstans
  10. april 2018
  Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
 • Vi vil leve, ikke bare eksistere! BPA-Aksjon i Alta 15. februar
  21. februar 2018
  Torsdag 15. februar hadde regionstyret i NHF Nord-Norge BPA-dag i Alta kommune. Bakgrunnen for BPA-dagen er at Alta er i en spennende fase, hvor kommunen har vedtatt og lagt BPA ut på anbud. Regionstyret ønsket derfor å dele innsikt og erfaringer som vil være både nyttig og viktig for kommunen å ta med seg inn i denne fasen. Undersøkelser viser nettopp det at det er behov for å gå i dialog med aktuelle aktører om dette temaet, da opplevelsen av BPA-tilbudet varierer stort fra kommune til kommune.
 • Årets lokallagsrapportering til NHF: Info, skjema og følgebrev.
  15. januar 2018
  Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
 • Protokoller 2017
  21. februar 2018
  Her finner du protokollene fra alle regionstyremøtene styret i NHF Nord-Norge har hatt i løpet av 2017.
 • Flere klagesaker og lite brukerstyring
  19. desember 2017
  Flere må klage på at de får for få timer eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, og folk får ikke en gang nok timer til personlig hygiene. BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen, er konklusjonen i NHFs ferske BPA-rapport.
 • Seier! Nei til endring i hjelpemiddelordningen
  15. desember 2017
  Mandag 13.12 ble det klart, KrF stemte nei i Helse- og Omsorgskomiteens til en overføring av ansvaret for hjelpemiddler fra stat til kommune, og med det kan vi si at seieren er vår!