Del tiden din med oss

Vil du gjøre en innsats for å skape et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser? Ønsker du å bruke dine egne erfaringer til å støtte andre på veien? Del tiden din og engasjementet ditt med oss!
16. februar 2015

Vil du bidra til et bedre samfunn? 

Du kan påvirke lokalsamfunnet ditt og bidra til nasjonale endringer gjennom NHFs lokallag eller som representant i et offentlig utvalg. Vil du bli med? Meld deg inn(nhf.no) eller ta kontakt med NHF der du bor

Ønsker du å gi andre en støttende hånd?

Bruk dine egne erfaringer til å hjelpe andre gjennom vårt nettverk av frivillige. Vil du bli med? Meld deg inn (nhf.no) eller kontakt servicetorget vårt på e-post: nhf@nhf.no eller telefon: 24 10 24 00.

Har du en historie å fortelle?

Har du støtt på utfordringer i forbindelse med din funksjonsnedsettelse som du synes media bør fortelle om? Vil du fortelle din egen historie i media? Kontakt pressekontakten vår.