Kommunal ulikhet, svakt diskrimineringslovverk og en omtale av funksjonshemmede preget av sykdoms- og pasientperspektiver, er blant bekymringene fra FN-komitéen i rapporten etter at norske myndigheter ble hørt i Genève. Komitéen bekrefter dermed langt på vei vår kritikk.
Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale medier. Målet til teamene er å jobbe før økt likestilling og et samfunn med plass til alle.
Kjære medlemmer i Norges Handikapforbund Nord-Norge. Mange av dere har uttrykt et ønske om å få mer informasjon og mer kontakt med oss på regionalt nivå. Det ønsker vi å gjøre noe med.