Denne høsten har vi blitt bedre kjent med NHF sin nye strategi, og vi har også begynt å jobbe i tråd med føringene. Dette har skapt et engasjement i hele organisasjonen, men det beste av alt er at vi ser at vår nye måte å jobbe på gir resultater. Et eksempel er kampanjen #Nokernok hvor vi fikk stoppet raseringen av hjelpemiddelordningen.
2018 er året der NHF virkelig tar steget inn i fremtiden. Fire store prosjekter skal stake ut veien for «nye» NHF.<br /><br />
Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
Torsdag 15. februar hadde regionstyret i NHF Nord-Norge BPA-dag i Alta kommune. Bakgrunnen for BPA-dagen er at Alta er i en spennende fase, hvor kommunen har vedtatt og lagt BPA ut på anbud. Regionstyret ønsket derfor å dele innsikt og erfaringer som vil være både nyttig og viktig for kommunen å ta med seg inn i denne fasen. Undersøkelser viser nettopp det at det er behov for å gå i dialog med aktuelle aktører om dette temaet, da opplevelsen av BPA-tilbudet varierer stort fra kommune til kommune.