Rettighetsinformasjon

En rekke tjenester og ordninger skal gjøre det mulig for deg som har funksjonsnedsettelse å leve mest mulig aktivt og selvstendig. Mange synes det er utfordrende å få oversikt over tilbudet og få tilgang til de tjenestene de har rett til. Vi har derfor samlet informasjon om de tjenestene og ordningene vi får flest spørsmål om.
16. februar 2015