Vi tilbyr deg

Vi tilbyr deg

Trenger du støtte i en vanskelig livssituasjon, noen å dele erfaringene dine med eller informasjon om en diagnose vi har tilknytning til? Ønsker du å delta i et givende fellesskap for et samfunn for alle? Eller vil du benytte deg av våre medlemstilbud? Nedenfor ser du hva Norges Handikapforbund kan gjøre for deg.
Rettighetsinformasjon
En rekke tjenester og ordninger skal gjøre det mulig for deg som har funksjonsnedsettelse å leve mest mulig aktivt og selvstendig. Mange synes det er utfordrende å få oversikt over tilbudet og få tilgang til de tjenestene de har rett til. Vi har derfor samlet informasjon om de tjenestene og ordningene vi får flest spørsmål om.
Les mer om Rettighetsinformasjon
Informasjonsmateriell
Norges Handikapforbund har laget mye aktuelt og nyttig informasjonsmateriell, som du kan bestille eller laste ned fra nettsiden vår.
Les mer om Informasjonsmateriell
Støtte på veien
Norges Handikapforbund har et stort nettverk av frivillige som kan gi deg støtte på veien når du står i en krevende livssituasjon. Arbeidet baserer seg på at mennesker som har vært eller er i samme livssituasjon, bidrar med sin kunnskap og livserfaring til å støtte og hjelpe hverandre.
Les mer om Støtte på veien
Diagnoserettede tilbud
Mens NHF jobber generelt med samfunnsforholdene for funksjonshemmede, retter våre 11 landsforeninger arbeidet sitt mot en spesifikk diagnose eller livssituasjon. Landsforeningene tilbyr blant annet diagnoserettet veiledning og sosiale aktiviteter. NHFs landsforeninger er:
Les mer om Diagnoserettede tilbud
Medlemstilbud
Som medlem i Norges Handikapforbund har du tilgang til flere gode medlemstilbud. I tillegg til at du får tilgang til våre tilrettelagte hytter, tilbyr vi deg også ulike rabatterte varer og tjenester.
Les mer om Medlemstilbud
En mulighet til å engasjere deg
Vil du være med på å gjøre en innsats for å skape et samfunn for alle, der funksjonshemmede har de samme mulighetene som andre til å leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser? Ønsker du å bruke dine egne erfaringer til å støtte andre på veien? Del tiden din og engasjementet ditt med oss!
Les mer om En mulighet til å engasjere deg
Jobbverksted
NHFs jobbverksted er et tilbud til deg som har en fysisk funksjonsnedsettelse og som ønsker å jobbe.
Les mer om Jobbverksted
Handikapnytt
Handikapnytt er Norges Handikapforbunds hovedtidskrift til medlemmene og andre som er interessert i funksjonshemmedes hverdag. Bladet kommer ut seks ganger i året og har eget nettsted.
Les mer om Handikapnytt