Hjertesaker

Et samfunn for alle

Alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører omgivelsene våre ofte til at personer med funksjonsnedsettelse ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og delta på lik linje som alle andre i samfunnet.

NHF sitt interessepolitiske samfunnsoppdrag er å opplyse, informere og påvirke styringsorganer og samfunnet forøvrig om at Norge skal være et samfunn for alle.

Dette er våre viktigste saker.