Arbeidet vårt

Arbeidet vårt

Hjertesaker
Alle mennesker er likeverdige og skal ha de samme mulighetene til livsutfoldelse og et verdig liv. Likevel fører omgivelsene våre ofte til at personer med funksjonsnedsettelse ikke får leve i tråd med egne ønsker, evner og interesser, og delta på lik linje som alle andre i samfunnet.

NHF sitt interessepolitiske samfunnsoppdrag er å opplyse, informere og påvirke styringsorganer og samfunnet forøvrig om at Norge skal være et samfunn for alle.

Dette er våre viktigste saker.


Les mer om Hjertesaker
Vi tilbyr deg
Trenger du støtte i en vanskelig livssituasjon, noen å dele erfaringene dine med eller informasjon om en diagnose vi har tilknytning til? Ønsker du å delta i et givende fellesskap for et samfunn for alle? Eller vil du benytte deg av våre medlemstilbud? Nedenfor ser du hva Norges Handikapforbund kan gjøre for deg.
Les mer om Vi tilbyr deg