Du som spiller hos Norsk Tipping kan velge ett lag eller èn forening som skal motta inntil fem prosent av det beløpet du spiller for. I tillegg til flere lokallag er også NHF Nord-Norge med.
Mangelfulle assistansetilbud og utestengelse fra nærskolene utgjør store utfordringer for funksjonshemmede i kommunene. Vi har laget egne innspill med punkter om BPA og inkluderende skole som vi oppfordrer de politiske partiene til å legge inn i sine partiprogrammer.
Torsdag 24. mai arrangerte NHF Nord-Norge kurs i Bodø med Torben Simonsen fra Norges Idrettsforbund (NIF). Han snakket om inkludering i norsk friidrett, og kom med nyttige tips og råd for hvordan man kan bli mer aktiv. Han ga blant annet en oversikt over aktivitetstilbudet i Bodø, og kom med generelle råd om hvilke skritt man kan ta for å veiledes fram til et passende tilbud. Nedenfor presenteres noen av de gode rådene vi fikk.
NHFU har nå sendt ut invitasjon til årets sommerleir: "Yes we fight and meditate too". Leiren beskrives som "En rå sommeropplevelse over 5 dager."