24. Mai arrangerer NHF hjelpemiddeldag i Bodø. Formålet med dagen er å gi informasjon og inspirasjon knyttet til rettigheter og muligheter innenfor hjelpemiddelområdet.
Nå gjelder den nye likestillings– og diskrimineringsloven, og det er diskrimineringsnemnda som skal behandle klager. Her får du oversikt over viktige endringer i loven og hvordan du kan gå fram for å klage.
Denne høsten har vi blitt bedre kjent med NHF sin nye strategi, og vi har også begynt å jobbe i tråd med føringene. Dette har skapt et engasjement i hele organisasjonen, men det beste av alt er at vi ser at vår nye måte å jobbe på gir resultater. Et eksempel er kampanjen #Nokernok hvor vi fikk stoppet raseringen av hjelpemiddelordningen.