Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
Lurer du på hvordan du kan bygge tilgjengelig? Svaret finner du i det populære heftet vårt "Tilgjengelige bygg og uteområder". Heftet er nå oppdatert etter gjeldende lovverk og trykket opp i ny versjon.
Flere må klage på at de får for få timer eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, og folk får ikke en gang nok timer til personlig hygiene. BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen, er konklusjonen i NHFs ferske BPA-rapport.
Mandag 13.12 ble det klart, KrF stemte nei i Helse- og Omsorgskomiteens til en overføring av ansvaret for hjelpemiddler fra stat til kommune, og med det kan vi si at seieren er vår!