Torsdag 15. februar hadde regionstyret i NHF Nord-Norge BPA-dag i Alta kommune. Bakgrunnen for BPA-dagen er at Alta er i en spennende fase, hvor kommunen har vedtatt og lagt BPA ut på anbud. Regionstyret ønsket derfor å dele innsikt og erfaringer som vil være både nyttig og viktig for kommunen å ta med seg inn i denne fasen. Undersøkelser viser nettopp det at det er behov for å gå i dialog med aktuelle aktører om dette temaet, da opplevelsen av BPA-tilbudet varierer stort fra kommune til kommune.
Til alle lokallag og landsforeningslag i Region Nord. Årsmøtetid betyr også rapporteringstid.
Flere må klage på at de får for få timer eller får avslag på søknad. Fritid og aktivitet blir ikke prioritert, og folk får ikke en gang nok timer til personlig hygiene. BPA-ordningen fungerer ikke etter intensjonen, er konklusjonen i NHFs ferske BPA-rapport.
Her finner du protokollene fra alle regionstyremøtene styret i NHF Nord-Norge har hatt i løpet av 2017.