Du bestemmer selv hvor mye du vil engasjere deg, og mye av dialogen vil foregå på sosiale medier. Målet til teamene er å jobbe før økt likestilling og et samfunn med plass til alle.
Kjære medlemmer i Norges Handikapforbund Nord-Norge. Mange av dere har uttrykt et ønske om å få mer informasjon og mer kontakt med oss på regionalt nivå. Det ønsker vi å gjøre noe med.
I denne virksomhetsperioden (2018-2019) skal vi gradvis dreie vår regionale aktivitet tettere opp til resten av NHF, samt bygge opp organisasjonen slik at vi er bedre rustet til å bli det kraftsenteret vi skal være framover.