12-14. oktober ble landsmøtet til NHFU avholdt, på agendaen var også valg av nytt sentralstyre.
Her finner du protokollene fra regionstyremøtene NHF Nord-Norge har hatt frem til nå i 2018. Styret gjennomførte også et møte i Mo i Rana 12.10, protokollen signeres ved neste styremøte 1.12, og legges ut etter dette.
En aktivitetsuke for alle som vil være ute i fjellet sammen med masse hyggelige mennesker, uansett funksjonshemming og alder.
I denne virksomhetsperioden (2018-2019) skal vi gradvis dreie vår regionale aktivitet tettere opp til resten av NHF, samt bygge opp organisasjonen slik at vi er bedre rustet til å bli det kraftsenteret vi skal være framover.